Các sản phẩm khí

Lọc tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Khí SF6 (sulfur hexafluoride)
SF6 (sulfur hexafluoride): Khí SF6 do chúng tôi cung cấp đạt những tiêu chuẩn cao nh..
Khí Nito (N2) 99.995%
Khí Nito (N2) được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cung cấp kèm theo s..
Khí hỗn hợp 10%CH4 + 90%Ar (P10)
Khí hỗn hợp 10%CH4 + 90%Ar (P10) được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cung c..
Khí Nitrous Oxide - N2O
Khí Nitrous Oxide (N2O) được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cung cấ..
Khí Ethylene (C2H4) 99.5%
Khí Ethylene (C2H4) được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cung cấp kèm th..
Khí Oxy (O2) 99.995%
Khí Oxy (O2) được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cung cấp kèm theo sả..
Khí hỗn hợp CO + N2, NO + N2, O2 + N2
Khí hỗn hợp  được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cung cấp kèm theo ..
Khí Heli (He) 99.999%
Khí Heli (He) được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cung cấp kèm theo sản ph..
Khí Propane (C3H8) 99.5%
Khí Propane (C3H8) được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cung cấp kèm the..
Khí Hidro (H2) 99.999%
Khí Hidro (H2) được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cung cấp kèm theo sản p..
Khí Argon (Ar) 99.995%
Khí Argon (Ar) được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cung cấp kèm theo sản p..
Khí Argon (Ar) 99.999%
Khí Argon (Ar) được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cung cấp kèm theo sản p..
Khí Metan  - Methane - CH4
Khí Metan Methane CH4 được cung cấp bởi Thanhamgas Chúng tôi cung cấp kèm theo ..
Loading